CarCare Finland Biila Go


Yleistä Biila Go -verkkosovelluksesta

Biila Go -verkkosovelluksen omistaa CarCare Finland Oy (y-tunnus: 2205993-5, myöhemmin ”CarCare”), joka vastaa autojen siirroista sekä Kumppanin työtilausten ja maksujen välittämisestä yhteistyössä Paytrail Oyj:n kanssa (2122839-7), silloin kun Kumppani veloittaa huollon, katsastuksen tai muun toimenpiteen Asiakkaalta, Biila Go​ -verkkosovellusta käyttäen. Huollon, katsastuksen tai muun Kumppanin toteuttaman palvelun osalta CarCare toimii ainoastaan välittäjänä ja sopimussuhde syntyy aina asiakkaan ja kumppanin välille.

 

Palvelun tilaaminen ja sen kulku

Asiakas tilaa Kumppanilta katsastuksen, huollon tai muun toimenpiteen ja valitsee siihen Biila Go -palvelun. Kumppani välittää Biila Go -tilauksen CarCarelle. Asiakas saa tekstiviestillä seurantalinkin, josta voi seurata palvelun kulkua, hyväksyä Kumppanin Asiakkaalle ilmoittaman työtilauksen sekä toimenpiteiden valmistuttua maksaa Kumppanin Asiakkaalle toteuttaman palvelun. Asiakas hyväksyy Biila Go -verkkosovelluksen ehdot käyttäessään palvelua.

 

Kumppanin lähettämän työtilauksen hyväksyntä

Kun Asiakas on varannut Biila Go -palvelun Kumppanilta, saa hän tekstiviestillä linkin, josta hän pääsee hyväksymään ja allekirjoittamaan sähköisesti Kumppanin Asiakkaalle lähettämän työtilauksen.

 

Kumppanin suorittaman palvelun maksaminen

Kun auto on valmis Kumppanin suorittamista toimenpiteistä, Kumppani lähettää Asiakkaalle tekstiviestillä maksutiedot. Asiakas maksaa Kumppanin toteuttamat palvelut Biila Go -verkkosovelluksessa CarCaren asiakastillille, josta CarCare tilittää suoritetun maksun edelleen Kumppanille. Mikäli Asiakas on valinnut maksutavaksi Biila Go -verkkosovelluksen, tulee hänen olla maksanut Kumppanin hänelle osoittama maksu 1 tunti ennen auton sovittua palautusaikaa. Mikäli maksua ei ole suoritettu Biila Go -verkkosovelluksessa ilmoitetussa ajassa, CarCare ei vastaa mahdollisista myöhästymisistä tai peruutuksista.

Asiakas ja Kumppani voivat halutessaan sopia myös jonkin muun maksutavan. CarCare ei vastaa tällöin palvelumaksun veloituksesta.

 

Maksutavat

Palvelut maksetaan, ennen kuin Asiakkaan auto palautetaan Kumppanin suorittamista toimenpiteistä. Biila Go -verkkosovelluksessa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, LähiTapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä maksukortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

 

CarCaren vastuut siirrettäessä Asiakkaan autoa

CarCare vastaa siirron aikana autoon ja sen varusteisiin tulleista vaurioista mahdollisessa kolari- tai muussa liikennevahingossa. Vastuu on rajattu seuraavasti:

1. CarCare sitoutuu käyttämään autoa vain siirtotarkoituksen mukaisesti. Autot siirretään aina ajaen.

2. CarCare tarkastaa siirrettävän ajoneuvon yhdessä Asiakkaan kanssa ja kuvaa auton ja kohtuudella nähtävillä oleva vauriot ennen liikkeelle lähtöä. Huomioitavaa on, että mikäli auto on likainen, lumen, jään tai muun vastaavan peitossa, aiemmin syntyneitä vahinkoja ei välttämättä haivata.

3. CarCare vastaa ainoastaan oman henkilökuntansa aiheuttamista vahingoista eikä vastaa siirron aikana autoon tulleista teknisistä vioista tai muista rikkoontumisista, jotka johtuvat autosta tai aiemman kuljettajan virheellisestä tai puutteellisesta toiminnasta.

4. Vahinkotilanteessa, joissa CarCare katsotaan vahingon aiheuttajaksi, vahingot korvataan auton omistajan/haltijan ottamasta liikennevakuutuksesta ja CarCaren vastuuvakuutus puolestaan korvaa tästä aiheutuneen vahingon omistajalle/haltijalle.

5. Kiveniskeymät tuulilasiin tai konepeltiin, normaalista auton käytöstä aiheutuvat jäljet maalipinnassa sekä renkaan puhkeamiset eivät kuulu CarCaren vastuuseen.

6. CarCare ei vastaa Kumppanin autolle aiheuttamasta vahingosta tai niiden seurauksista. Kumppanin tekemien toimenpiteiden aikana vastuu autosta on aina Kumppanilla.

7. Biila Go -palvelun kuljettajat ovat CarCaren henkilökuntaa.

8. Mikäli siirto keskeytyy tai estyy (luonnonilmiö, liikenneruuhka, liikennevahinko tai muu toimituksen viivästyminen), CarCare ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle myöhästymisestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

 

Asiakkaan vastuut CarCaren siirtäessä Asiakkaan autoa

1. Asiakkaan on luovutettava ajoneuvo CarCaren kuljettajalle ajokuntoisena ja lain asettamat edellytykset täyttävänä.

2. Asiakas maksaa aina siirron aikana käytetyn polttoaineen.

3. Kun auto noudetaan Asiakkaalta, tulee Asiakkaan kertoa CarCaren kuljettajalle auton vauriot sekä mahdolliset ajamiseen tai turvallisuuteen liittyvät poikkeamat autossa.

4. Kun auto palautetaan Asiakkaalle, on Asiakas velvollinen tarkastamaan auton yhdessä CarCaren kuljettajan kanssa ja ilmoittamaan välittömästi auton tuoneelle CarCaren kuljettajalle, mikäli autossa havaitaan vaurioita, jotka ovat syntyneet autoa siirrettäessä.

5. Mikäli Asiakas ei itse voi vastaanottaa autoa, CarCaren vastuu autosta loppuu välittömästi, kun auto on toimitettu Asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Tällöin CarCare ei myöskään vastaa mahdollisesti myöhemmin esitetyistä auton siirtämiseen liittyvistä korvausvaatimuksista.

 

CarCare Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa ehtoja. Asiakas hyväksyy ehdot käyttämällä OmaKuskipalvelua.. Ehdoissa ei oteta kantaa Asiakkaan ja Kumppanin väliseen sopimukseen auton huoltamisesta, katsastamisesta tai muusta toimenpiteestä. Asiakas ja Kumppani sopivat niistä keskenään.


Kun Asiakas tilaa yhteistyökumppanilta katsastuksen tai huollon ja valitsee siihen Omakuski -palvelun, hyväksyy hän samalla nämä ehdot. ©CarCare Finland Oy 2017.

 

CarCare Finland Oy (myöhemmin CarCare) omistaa Omakuski -verkkosovelluksen ja vastaa autojen siirroista.

Yhteistyökumppani (myöhemmin Kumppani) on katsastusasema, huoltoliike tai muu taho, joka tuottaa auton katsastuksen, auton huollon tai muun toimenpiteen, jonka Asiakas on Kumppanilta tilannut.

Palvelun tilaaja (myöhemmin Asiakas) on autoilija, joka tilaa Kumppanilta.